עבודת החוקר הפרטי

עבודתו של חוקר פרטי מורכבת ממגוון פעולות שמטרתן השגת מידע אמין ורלוונטי שעונה על צרכי הלקוח ומטרותיו וכל זאת במסגרת המותר.

בשורות הבאות אנסה להסביר ולהרחיב את היריעה בכל הנוגע לעבודתו של חוקר פרטי.


עבודתו של החוקר הפרטי באה ב"תפר" שבין רצונותיו של הלקוח בכל הקשור למידע ובין המידע עצמו, נגישותו ואמינותו. ניתן להבין מהדברים שבמידה והמידע היה נגיש ללקוח הרי שלא היה לו צורך בחוקר פרטי ובשרותיו. על רקע זה רוווחת הדעה הקדומה שפעולותיו של חוקר פרטי לעיתים הן בגבול ה"אפור"... אם כך על מנת להסיר ספק יש להבין כי ההכשרה של חוקר פרטי והביקורת תחתיה הוא נמצא יום יום שנה שנה הינה קפדנית וללא אח ורע בשוק העבודה.

על מנת לקבל הסמכת חוקר פרטי ישנם קורסים שונים שמלמדים ומדריכים את החניכים בנושאי החקירות כגון :

  • חקירות
  • ביטוח
  • מעקבים
  • חקירות כלכליות
  • חקירות אישות
  • חקירות פרונטאליות
  • עיקוב וצילום
  • התקנת מערכות איתור
  • ועוד ועוד

עם סיום הקורס שאורכו משתנה בין מספר חודשים לשנה, הבוגרים חייבים לעבוד כמתלמדים במשרד חקירות מורשה במשך 3 שנים תוך שמנהלי המשרד מפקחים ומדריכים את החניך ומעבירים דוחות על פעילות החניך למשרד המשפטים למחלקת חוקרים פרטיים.

עם סיום שלב החניכה הנדון החניך צריך לעבור רישום במשרד המשפטים ואז יוזמן למבחן הסמכה שיבדוק אם החניך הטמיע את השילוב שבין מותר לאסור במסגרת העבודה וכן את בקיאותו בפן המשפטי כפי שמופיע בקובץ החיקוקים לחוקר הפרטי....שאגב ברוב רובו מוקדש למה אסור!

כאשר החניך עובר את המבחן הוא יוסמך לחוקר פרטי ויקבל תעודה מהמחלקה לחוקרים פרטיים במשרד המשפטים. יש לשלם אגרה והרישיון הניתן הינו לשנה אחת כשבכל שנה הועדה לחוקרים פרטיים במשרד המשפטים דנה ומאשרת או לא מאשרת את חידוש רישיונו של החוקר הפרטי.

במהלך 5 שנים הבאות חוקר פרטי מחויב לעבוד במסגרתו של משרד לחקירות פרטיות מורשה כפי שיוסבר בהמשך. לאחר 5 שנים בהם החוקר הפרטי עבד במסגרתם של משרדי חקירות, בהנחיתם והדרכתם, החוקר הפרטי רשאי להגיש בקשה לקבלת רישיון למשרד חקירות. גם באירוע זה ישנה התנהלות רשמית של גורמי משרד המשפטים ובסופה החוקר הפרטי יקבל רישיון למשרד חקירות פרטיות. גם כאן הרישיון הינו לשנה ומתחדש תחת בקרה בכל שנה ושנה והוא כפוף לתשלום אגרה.

ניתן להבין מההתנהלות את ההקפדה הרבה שקיימת בכל הנוגע לפעולותיו של חוקר פרטי. במאמר זה לא אכנס לנושאים המעשיים של עבודת החוקר הפרטי ואלה יובאו במאמרים הבאים. עם זאת חשוב לציין כי כל גורמי הפיקוח ופרקי הזמן הארוכים הקיימים בשלבי ההסמכות גורמות לא פעם לאנשים לעבור על החוק . לכן מומלץ תמיד בכל פניה לחוקר פרטי לוודא כי הוא נושא ברישיון בר תוקף וכן אם נושא ברישיון משרד. אדגיש כי חוקר פרטי שאינו מחזיק ברישיון לניהול משרד חקירות לא יכול ועל פי חוק אסור לו לבצע עבודות בתחום זה. רק משרדי חקירות יכולים להעסיק חוקרים פרטיים. למען ההגינות אוסיף כי חוקרים פרטיים רבים עובדים כפרילנסרים ביותר ממשרד אחד ולכך אין מניעה.

לסיכום, הכשרת חוקר פרטי הינה תהליך ארוך שמטרותיה להביא את רמת החוקר הפרטי לרמה בה יוכל באופן רצוף ושוטף לקבל החלטות על בסיס החוק. כמו כן מערכות הסינון הינן ארוכות ויסודיות יחסית והדבר נועד להבטיח שחוקרים פרטיים יהיו אנשים ישרים ואיכותיים 

הערה : ישנם חוקרים פרטיים שתהליך ההסמכה שלהם מקוצר ולא כולל את 3 השנים של האימון הראשוני ואלה בדרך כלל יוצאי מערכות הביטחון שעסקו בתפקידים בעלי זיקה או חופפים לפעילות החוקרים הפרטיים.


דויד אדר - חוקר פרטי
Adar-pi