אנו מספקים לחברות וארגונים שירותי קב"ט, בוררות וניהול משברים.

שירותי קב"ט חיצוני לארגון מעניק טיפול בנושא אבטחת הארגון ואנשיו ובכלל זה בכל היבטי הביטחון, טיפול ותחקור אירועים בארגון, פוליגראף ועוד.

כבורר מוסמך מטעם אוניברסיטת בר אילן, דויד אדר מבצע בוררויות וניהול משברים 

בארגונים וחברות כולל דרך מערכת בתי המשפט, בדיסקרטיות מלאה.

כיוצא שירותי הביטחון, דויד דובר ערבית ומטפל בבוררויות וניהול משברים גם במגזר הערבי ישראלי.

 

בנושא ניהול משברים בארגון דויד מגיע לארגון הנמצא במשבר כגון בנושאי הסתבכויות עסקיות, הונאות פנים ארגוניות, נסיונות לסחיטה וכדומה, מזהה את המשברים העיקריים

ומתמחה במציאת פתרונות ייחודיים ומהירים, כולל שימוש בראיית חשבון חקירתית, בדיקות נאותות, ועוד.