חשיבותו של מודיעין עסקי

משרד החקירות על שם דוד אדר מתמחה במודיעין עסקי מתקדם. קבל את החחלטה הנכונה עבוק העסק שלך.

בעולם תחרותי יש חשיבות רבה ביותר למודיעין עסקי. הכרת המתחרים והסודות שברשותם יקנו ללקוח יתרון יחסי בכל תחום עסקי ופיננסי.

הכרת היקף הפעילות, מחירים, לקוחות, מכרזים, תוכניות עסקיות, השקעות וכל מידע רלוונטי אחר של המתחרים יציבו וימצבו את הלקוח כמוביל בשוק. 

הלקוח יכול על בסיס המידע להפיק לקחים, לשפר ולשדרג את אסטרטגיית פעילותו ולנצח בשוק התחרותי.

חשוב לציין! מודיעין עסקי אינו ריגול תעשייתי והמידע מושג בדרכים חוקיות בלבד.

היקף

היקף הפעילות בחקירות מודיעין עסקי / תחרותי אינו קבוע, אלא נקבע בכל מקרה לגופו, כתלות בהיקף המידע, במידור ובסודיות החומר המבוקש, במסגרת הזמן ובהיקף הגיאוגרפי.

גישות

ישנם שתי גישות או שיטות של מודיעין עסקי.

הראשונה, הנהוגה על ידי חברות הייעוץ מתבססות על מקורות מידע רישמיים - כגון דיווחי החברה, דיווחים פיננסיים, נכסים והסכמים ידועים. מידע זה מוצע על ידי מנהלי החברה בידיעה שמידע זה נגיש וחשוף.

כיוון שהמידע שעליו מתבססות חברות הייעוץ מוצע ע"י חברות המטרה  - אנו רק יכולים להניח שהמידע אמין.

הגישה השניה היא הגישה החקירתית. חוקרים פרטיים דואגים לאמת את מסמכי והצהרות החברה. גישה זו מבטיחה את אמיתות המידע - שהוא אכן נאמן למציאות, בכל הקשור לחברה, בעליה ובעלי ההשפעה. בנוסף, תפקיד החוקרים לחשוף מידע נסתר שלא היה בכוונתו להחשף למתחרים כגון חוזים, התחייבויות וחובות. הגישה החקירתית תביא תיאור מציאותי של הסביבה העסקית והתפעול ותביא את הלקוח לעמדה טובה יותר.

תחומי מידע

 • תפעולי – זיהוי והערכה של בעלי תפקידים, בעלי השפעה,שיטות ותהליכי ייצור, מערכות מידע, לוגיסטיקה.
 • מסחרי – מיקום ומיצוב בשוק, ערך ריאלי, תחרות, ספקים עיקריים, לקוחות עיקריים.
 • פיננסי – רווחיות, תזרים מזומנים, מימון, מיסוי, נכסים, רגולציה (דרישות והיתרים), חוזי ספקים, חוזי לקוחות, תנאי סחר ואשראי, מעורבות משפטית, חוזים (כגון חוזי העסקה ופרישה), משכונות והחייבויות.

קבלת החלטות

ניהול חברה, וכל פעילות בה, מתבססים על קבלת החלטות, ביצוע ההחלטות ובדיקת ביצועים.

קבלת החלטות יכולה להיות בכל קנ"מ – מהחלטה על קניית מדפסת למשרד ועד כניסה לשווקים חדשים

כל מערך קבלת ההחלטות בארגון צריך להתבסס על כמה גורמים עקרוניים:

 •  הידע והנסיון של מקבלי ההחלטות
 •  מגבלות תקציב, זמן וכוח אדם
 •  תנאי השוק ומגמות השוק
 •  היכרות עם הלקוחות
 •  היכרות עם התחרות

החלטות צריכות להיגזר הן מניתוח ביצועי העבר, והן כנגזרת מהתוכנית האסטרטגית של החברה.

מודיעין עסקי / תחרותי הוא כלי המספק מידע חיוני לשלושת הגורמים הסביבתיים בקבלת ההחלטות.

בחברות רבות בעולם, כולל בישראל, יש תקציב שנתי למודיעין תחרותי.

תקציב שנתי המשולם בריטיינר, או כל רבעון, מספק תמונה טובה יותר, יציבה יותר, ומספק לארגון ידיעה יציבה ודינמית של סביבת השוק והתחרות שלהם.

מה נותן לי המידע? - מודיעין עסקי

 • קבלת החלטות חכמה יותר ויעילה יותר ביחס לתנאים סביבי.
 • יכולת עמידה טובה יותר במו"מ.
 • הקטנת סיכונים
 • ניצול הזדמנויות

כל זאת ועוד במטרה לקבל את היתרון התחרותי בשוק.