חקירה כלכלית
חקירה כלכלית נועדה לחשוף את נכסיו, רכושו ומקורות ההכנסה של האובייקט הנבדק בין אם הוא אדם או חברה.
הממצאים מספקים ללקוח תמיכה מהימנה ואוטנטית לגבי מצבו הכלכלי של הנבדק.

המידע המתקבל הוא יחודי ויעודי והינו כלי שמספק ללקוח את היכולת לקבל החלטות ולתכנן את מהלכיו האישיים
והעיסקיים מתוך הכרה מעמיקה של האובייקט הנבדק ברמה הכלכלית.

צברנו ניסיון עשיר בתחום יחודי זה והדוחות שאנו מוסרים לידי הלקוח הם ברמה הגבוהה ביותר שניתן היום למצוא.
אנו מבצעים חקירות כלכליות לגורמים אישיים, כלכליים ופיננסיים יחודים בארץ ובעולם כולו תוך הקפדה על בדיקה ואימות כל הפרטים בטרם הם נמסרים ללקוח.
אנו אף מבצעים חקירות כלכליות אודות אובייקטים במגזר הפלסטיני ובירדן.

חקירות נאותות
האם מצב החברה המוצג הוא אמיתי ?

האםקיימות בעיות פיננסיות, חברתיות עסקית ואחרות בחברה הזו?

שאלות אלו עולות לא פעם בשלבי קבלת ההחלטות של רמת ההנהלה של חברות לפני שהן נכנסות לשיתוף פעולה עם חברות אחרות.
ממצאי חקירת נאותות כלכלית יספקו חשיבות ויתנו להנהלה את הנתונים והמידע הדרוש.

במהלך זה לא פעם אני מבצעים גם חקירות רקע על מנהלים או אנשי מפתח בחברה הנבדקת על מנת להשלים את התמונה המלאה.

דוח חקירת נאותות כלכלית נותן תמונה כוללת של מבנה החברה ומנהליה, בעלים, שותפים, בעלי מניות, אופי הפעילות, מיקום חברות בתחום, חקירות בכיסוי של עובדים בהווה ובעבר, מצב כלכלי, בעיות חברתיות, עסקיות, תוכניות ועוד מידע רלוונטי אחר...